ที่ตั้งออฟฟิศ

บริษัท กัญจิกู้ดส์ จำกัด
44/1 สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110

อีเมล์: hello@taktaibrand.com
โทร: 02-079-5098

ร้านแฟลกซิพทักทาย

ห้อง 120 ชั้น 1, สยามเซ็นเตอร์ทาวเวอร์, 979 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

อีเมล์: store@taktaibrand.com
โทร: 02-079-5098

เวลาทำการ:
ทุกวัน: 10โมง - 2ทุ่ม

คุณสมัครสำเร็จแล้ว!
อีเมลนี้ได้รับการลงทะเบียนแล้ว